SV | EN

Disclaimer

FreeStyleLibre.se is a specific website providing information for products distributed within Sweden.

If you require product information for another country, please contact the relevant local Abbott affiliate to obtain the appropriate product information.

Disclaimer

FreeStyleLibre.se är en specifik webbplats som endast är avsedd för leverans inom Sverige.

Om du behöver leverans till ett annat land, vänligen kontakta den lokala Abbott-filialen där leveransen är avsedd att ske.

Rev 3, SEFSLibre180125b, Nov 2018